CV

Kunstterapiværkstedet

CV for Heidi Bruun Pedersen

1975

Børnehavepædagog, eksamen fra Østrig


1976

Flytter til Danmark og bliver dansk gift


1977  – 1983

Pædagog i vuggestue i Slesvigsgade i København


1983 – 1986

Socialpædagog-studiet på Seminariet på Linde Alle, Vanløse


1986 – 1988

Socialpædagog på Himmelev Behandlingshjem i Roskilde

( psykotiske børn og unge ) Supervision af intern psykolog


1988 – 2000

Sammen med min mand Morten plejefamilie for 3 dybt tidligt skadede børn – tilknyttet til Hvidborg Behandlingshjem og supervision af intern psykolog


1998 – 2002

Lærerstudiet på Vordingborg Statsseminarium


2002 – 2004

Speciallærer i Undervisning og Behandlingsklassen på Nøddeskovskolen i Næstved. Supervision af intern psykolog. Efteruddannelse i miljøterapi.


2004 – 2005

Speciallærer i Centerklasse på Marienberg Skole i Vordingborg for to piger med en let hjerneskade, indlæringsvanskeligheder og psykosociale problemer. Supervision af Familie Centrets psykolog.


2005 – 2006

Speciallærer på Psykiatrisk børne- og ungecenter (dagafsnit) Næstved. Supervision af intern psykolog.


2006 – 2012

Specialærer på Vordingborg Center for gennemgribende Udviklingsforstyrrelser, børn med ADHD – autisme – emotionelt tidligt skadede børn og unge Supervision af psykolog og intern familieterapeut.


2012

Afslutter den 4-årige uddannelse som kunst- og psykoterapeut på University College Lillebælt med speciale i traumebehandling. Efteruddanelse på institut for SE i traumeterapi/Peter Levine.


Nuværende

Tilknyttet den Sociale Udviklingsfond som kunstterapeut ogprojektfamilie for særligt sårbare og traumatiserede unge. Tilknyttet Lundby Efterskole som kunstterapeut og mentor for særligt skrøbelige unge. Løbende supervision af Psykolog Per Nørgaard / København

Heidi Bruun Pedersen

Kunst- og psykoterapeut

Medlem af FAK.


Bydammen 18

4735 Mern

Telefon: 61272505

Mail: kunstterapi@mail.dk

Copyright ©  All Rights Reserved