I gruppe

Kunstterapiværkstedet

Kunstterapi i gruppe

Mangler du inspiration og fornyelse i dit liv kan kunstterapi være vejen mod større energi, livsglæde og indsigt. Kunstterapien hjælper dig hen imod forandringer, der bygger på hvad du trives med og har lyst til.

De fleste af os har svært ved at udfolde det kreative potentiale, der ligger gemt i os. Vi er begrænsede af uhensigtsmæssige mønstre. I kunstterapigruppen får vi gennem intuitivt skabende arbejde (maleri, ler, tegning, digtning) indsigt i eksistensens dybere lag. Vi får kendskab til de ubevidste sider i os selv og den symbolske verden, der kan være forudsætningen for at kunne skabe nye måder at fungere i verden på. Det bliver muligt for os at skabe præcis det liv og den hverdag, som dybest set passer til os.

Heidi Bruun Pedersen

Kunst- og psykoterapeut

Medlem af FAK.


Bydammen 18

4735 Mern

Telefon: 61272505

Mail: kunstterapi@mail.dk

Copyright ©  All Rights Reserved