Individuelt

Kunstterapiværkstedet

Kunstterapi individuelt

Individuel kunstterapi giver mig mulighed for at arbejde med mange forskellige udtryksformer – maleri, tegning, ler, digtning, foto og musik. Hvilke af dem jeg tager i anvendelse afhænger helt af den enkeltes lyst, energi og problematik.


I kunstterapien undersøger og bearbejder vi følelser og oplevelser. Den terapeutiske samtale indgår som en vigtig del af processen. Minder, konkrete erindringer og fortrængte oplevelser kan vise sig i billederne og oplevelser, som kan være svære at sætte ord på kan komme til udtryk gennem former og farver.


Kunstterapien og det konkrete kreative arbejde kan lukke op for lyst og livsglæde, velvære og heling. Man kan lære sig selv bedre at kende på et dybere plan, få styrket sin selvtillid og identitet og lære de redskaber at kende, som man kan gøre brug af i fremtiden.

Du skal ikke kunne male, tegne, synge rent, spille efter noder eller danse for at gå i kunstterapi. Der er ingen krav om evner, kun om lyst. Du får mulighed for at udtrykke dig på alle disse måder og der igennem opnå større livskvalitet. Mange voksne har mistet kontakten til deres indre univers; der hvor drøm, eventyr og myter bor. Kunstterapien lærer os at lytte indad og lade det ubevidste vise vejen.

Heidi Bruun Pedersen

Kunst- og psykoterapeut

Medlem af FAK.


Bydammen 18

4735 Mern

Telefon: 61272505

Mail: kunstterapi@mail.dk

Copyright ©  All Rights Reserved