Kunstterapi

Kunstterapiværkstedet

Om kunstterapi

Kunstterapi er en psykoterapeutisk metode, der anvender kreative skabende processer til at forbedre den psykiske, mentale og følelsesmæssige tilstand hos både børn og voksne. Kunstterapi baserer sig på opfattelsen af at kreative processer og kunstnerisk aktivitet kan hjælpe mennesker med at løse problemer og konflikter, udvikle nye evner, ændre adfærd, reducere stress, øge koncentrationsevnen og medvirke til opnåelse af større selvindsigt.

At udtrykke sig kreativt gennem maleri, skrift, dans, musik og tegning og italesætte den skabende proces muliggør en øget bevidsthed om ens nuværende handlemønstre. Man bliver bedre til at møde livets udfordringer og energien og livsglæden vokser.


Kunstterapien er en etableret del af behandlingssystemet i USA og i store dele af Europa. I Danmark har man nu anvendt kunsterapi i flere år.

University College Lillebælt udbyder en 4-årig kunstterapeut-uddannelse, lige som der i privat regi siden 1988 er uddannet kunstterapeuter hos psykolog, kunstner og kunstterapeut Vibeke Skov. Begge uddannelser opfylder Socialministeriets kvalitetskriterier for psykoterapeutuddannelser.


Min teoretiske baggrund er, ud over kunstterapiuddannelsen fra UCL, uddannelser som socialpædagog og speciallærer, suppleret med efteruddannelseskurser inden for specialområdet.


Teoretisk tager jeg udgangspunkt i C.G. Jung og Carl Rogers klient-centrerede psykoterapi.


Heidi Bruun Pedersen

Kunst- og psykoterapeut

Medlem af FAK.


Bydammen 18

4735 Mern

Telefon: 61272505

Mail: kunstterapi@mail.dk

Copyright ©  All Rights Reserved