Samtaleterapi

Kunstterapiværkstedet

Samtaleterapi

Når livet er svært, når du føler at det kun går op af bakke og du har svært ved at se lyset forude og meningen med det hele, så kan dialogen med en kunst- og psykoterapeut være løsningen. Samtaleterapi er særligt velegnet ved angst, stress og depression.


Vi ser i fællesskab på, hvilke tanke- og handlemønstre der forhindrer dig i at leve det liv, som du har lyst til at leve. I processen er der mulighed for at arbejde med drømme, som ofte rummer klare bud på problemerne og ideer til at løse dem.

Samtaleterapi giver dig mulighed for at rette fokus mod det, som begrænser din livskvalitet, kvæler din livskraft og hindrer livsudfoldelsen. Gennem terapien får du redskaber til at kunne se meningen med livet, øge tilfredsheden med det og give dig en bedre indre balance. Du får hjælp til at omlægge dit liv, hvis det udvikler sig i en forkert retning – væk fra dine drømme og dine potentialer. Forskellen på samtaleterapi og kunstterapi er grundlæggende den, at kunstterapien anvender kreative processer, der fremmer dialogen.


Samtaleterapi gør det muligt at gå målrettet og direkte til kernen af et problem. Kunstterapien er især velegnet til den, som har svært ved at sætte ord på deres problemer, men meget lettere kan anvende den kunstneriske udtryksmåde. Billedet kommer før ordene. Det gør det muligt at se og forstå en problemstilling og finde frem til en løsning. Forskellen på samtaleterapi og kunstterapi er grundlæggende den, at kunstterapiens kreative processer åbner op og er med til at skabe dialogen.


Heidi Bruun Pedersen

Kunst- og psykoterapeut

Medlem af FAK.


Bydammen 18

4735 Mern

Telefon: 61272505

Mail: kunstterapi@mail.dk

Copyright ©  All Rights Reserved